Ərtoğrol Cavidin 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı

PrintE-mail

Yaradılıb 18.04.2019 19:29Nəşr edilib 18.04.2019 19:29Çap

Görkəmli mütəfəkkir-şair Hüseyn Cavidin ailəsində anadan olan, Azərbaycan mədəniyyətinin dəyərli simalarından biri kimi zəngin irs yaradan, musiqişünas, rəssam və tədqiqatçı Ərtoğrol Cavidin (Ərtoğrol Cavid oğlu Rasizadə) 2019-cu il oktyabrın 22-də anadan olmasının 100 illiyi tamam olur. 
Ali təhsilini Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda alan Ərtoğrol Cavid daha sonra musiqi təhsilini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Üzeyir Hacıbəyovun sinfində almış, eyni zamanda Konservatoriya nəzdindəki musiqi məktəbində dərs demiş, gənc tədqiqatçı kimi musiqi folkloru nümunələrinin toplanması və tədqiqində iştirak etmişdir. 
Ərtoğrol Cavid milli musiqi mədəniyyətimizin yeni yaradıcılıq nümunələri ilə zənginləşdirilməsində böyük rol oynamışdır. O, “9 Variasiya”, skripka ilə fortepiano üçün “Poema”, “Leylanın vəsfi” kimi romanslar, müharibə mövzusunda simfonik ballada və marşlar yaratmışdır.

Çoxcəhətli yaradıcılıq yolu keçən Ərtoğrol Cavid, eyni zamanda rəssamlığın müxtəlif janrlarına da müraciət edərək özündən sonra yaddaqalan sənət nümunələri qoyub getmişdir. Ərtoğrol Cavid bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuş, pyes və şeirləri dövrümüzədək gəlib çatmışdır. Yaradıcılığı “Azərbaycan qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid” adlı 13 cildlik külliyyatda toplanmışdır.
Yaşadığı qısa müddətdə onun ədəbi-bədii, musiqi və ­boyakarlıq sənətinin inkişafındakı rolunu, Azərbaycan xalq mahnıları və folklorunun toplanması və tədqiqi sahəsindəki əvəzsiz xidmətlərini nəzərə alıb Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Ərtoğrol Cavidin 100 illik yubileyi Naxçıvan Muxtar Respublikasında geniş qeyd edilsin.
2. “Ərtoğrol Cavidin 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin.

Vasif TALIBOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri

Naxçıvan şəhəri, 18 aprel 2019-cu il

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir

PrintE-mail

Dünən Naxçıvan Biznes Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 21 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”na əsasən muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı keçirilən bu tədbirdə əvvəlcə iqtisadiyyat naziri Famil Seyidov çıxış edib. Bildirib ki, 95 illik yubileyini yüksək nailiyyətlərlə qeyd edən Naxçıvana muxtariyyət verilməsi torpaqların müdafiəsi ilə yanaşı, bu qədim diyarın inkişafını da təmin edib. 
Qeyd olunub ki, muxtar respublika iqtisadiyyatının inkişafında və sosial-mədəni həyatında əsaslı dönüş mərhələsi ulu öndər Heydər Əliyevin 1969-cu ildə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi və yorulmaz fəaliyyəti ilə bağlıdır. Belə ki, 1970-1985-ci illərdə muxtar respublika iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində 783 milyon manatlıq əsas fondlar yaradılıb, Araz çayı üzərində Su Elektrik Stansiyası, Alt Trikotaj Məmulatları Fabriki, yeni mineral su zavodu, Şüşə Qablar Zavodu, şərabçılıq müəssisələri tikilib istifadəyə verilib.

Ümumiyyətlə, muxtar respublikada 1969-1985-ci illərdə 21 sənaye müəssisəsi tikilib, bir neçə sənaye müəssisəsi əsaslı surətdə yenidən qurulub. Bütün bu genişmiqyaslı tədbirlər nəticəsində muxtar respublikada sənaye məhsulunun ümumi həcmi 1970-ci illə müqayisədə 1985-ci ildə 4,6 dəfə artıb. Həmin dövrdə mühüm sənaye məhsulları istehsalı, o cümlədən elektrik enerjisi 35, ipək xammalı 2,2, konservləşdirilmiş məhsullar 3,5, daşduz 2, mineral sular və şərab məhsulları isə bir neçə dəfə artıb. 1970-1985-ci illərdə muxtar respublikada tikilib istifadəyə verilmiş müəssisələrin 52 faizi yeyinti sənayesinin payına düşüb. 
Nazir qeyd edib ki, bu dövrdə kənd təsərrüfatı üzrə də mühüm nailiyyətlər qazanılıb. Belə ki, 1970-ci illə müqayisədə 1985-ci ildə muxtar respublikada üzümlüklərin sahəsi 8,1 min hektardan 13,8 min hektara, meyvə bağlarının sahəsi 1,9 min hektardan 2,6 min hektara, yem bitkilərinin əkin sahəsi 9 min hektardan 13,5 min hektara çatdırılıb. 
Vurğulanıb ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında da böyük quruculuq proqramı gerçəkləşdirilib, bütün sahələrdə mühüm nailiyyətlər əldə olunub. Belə ki, 1991-ci illə müqayisədə sənaye məhsulunun həcmi 250 dəfə artaraq 990 milyon 67 min manat olub, sənaye müəssisələrinin sayı 46-dan 442-yə çatdırılıb. Nəticədə, 2018-ci ildə muxtar respublikada 383 növdə məhsul istehsal olunaraq 350 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi təmin edilib. Aqrar sektorun inkişafı məqsədilə dövlət maliyyə dəstəyi ilə 270 heyvandarlıq, 84 ətlik və yumurtalıq istiqamətində quşçuluq, 111 arıçılıq, 74 bağçılıq və 14 balıqçılıq təsərrüfatı yaradılıb. 
Ailə təsərrüfatlarının əhəmiyyətinə də diqqət çəkən nazir bildirib ki, son dövrlərdə dövlət tərəfindən bu fəaliyyət sahəsinin təşviqi ilə bağlı atılan addımlar muxtar respublikada belə təsərrüfatların bir hissəsinin kiçik sahibkarlıq subyektlərinə çevrilməsinə zəmin yaradıb. 2018-ci ildə 14 ailə təsərrüfatına 253 min manatdan çox dövlət maliyyə dəstəyi göstərilib. 2019-cu ilin muxtar respublikada “Ailə təsərrüfatları ili” elan olunması bu fəaliyyət sahəsinə marağı daha da artırmaqla, iqtisadiyyata öz töhfəsini verəcəkdir. 
Qeyd olunub ki, hazırda muxtar respublikada məşğul əhalinin 83 faizə yaxını özəl sektorda çalışır ki, bu da çox yüksək göstəricidir. 2000-ci ildən ötən müddət ərzində sahibkarların maliyyə resurslarına əlverişli şərtlərlə çıxışının təmin edilməsi məqsədilə Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 1271 layihənin maliyyələşdirilməsinə güzəştli şərtlərlə 142 milyon 313 min manatdan çox güzəştli kreditlər ayrılıb, sahibkarlıq fəaliyyəti genişləndirilib, muxtar respublikanın xarici ticarət əməliyyatlarının həcmi artıb. Hazırda muxtar respublikada istehsal olunan yeyinti, tikinti, mebel və yüngül sənaye məhsulları 12 ölkəyə ixrac edilir. 
Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının İqtisadiyyat şöbəsinin müdir müavini Ədalət Hüseynov bildirib ki, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla davam etdirilir. Bunun nəticəsində blokada şəraitinin törətdiyi çətinliklərə baxmayaraq, Naxçıvan iqtisadi və sosial sahədə muxtariyyət tarixinin ən yüksək inkişaf mərhələsinə çatıb. 
Qeyd edilib ki, muxtar respublikamızda iqtisadi inkişafa nail olunması əlverişli biznes mühitinin yaradılmasına, yeni müəssisələrin fəaliyyətə başlamasına və iş yerlərinin açılmasına imkan verib. Son illər qabaqcıl texnologiyaya əsaslanan avadanlıqlarla təchiz edilmiş maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mədənçıxarma, mebel, yüngül və yeyinti sənayesi, kənd təsərrüfatı təyinatlı istehsal və xidmət sahələri yaradılıb. Bütün bunlar isə daxili bazarın qorunmasına və iqtisadiyyatın inkişafına hesablanmış tədbirlərdir.
Vurğulanıb ki, kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi məqsədilə görülən ardıcıl tədbirlər məhsul istehsalının artmasını və məhsuldarlığın yüksəlməsini şərtləndirib. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Vaqif Rəsulov çıxış edərək qeyd edib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Əldə olunmuş nailiyyətləri və qazanılmış uğurları özündə əks etdirən əsas göstərici kimi ümumi daxili məhsul istehsalı 2018-ci ildə 1995-ci illə müqayisədə 63,4 dəfə artaraq 2 milyard 773 milyon 20 min manat təşkil edib. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul istehsalı isə 46,3 dəfə artaraq 6101 manat olub. 1996-cı ildən 1 yanvar 2019-cu il tarixədək muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahələrə, ümumilikdə, 9 milyard 716 milyon 919 min manat dəyərində vəsait yönəldilib. Muxtar respublikada nəqliyyatın mühüm sahələrindən olan hava nəqliyyatının inkişafı istiqamətində də ötən illər ərzində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilib, yeni aerovağzal kompleksi tikilərək istifadəyə verilib, Naxçıvan Hava Limanı beynəlxalq status qazanıb. 
Diqqətə çatdırılıb ki, həyata keçirilmiş tədbirlərin nəticəsi olaraq bu gün muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrinin 98,6 faizində genişzolaqlı internet, 99,5 faizində isə simsiz internet xidmətləri göstərilir. Muxtar respublikada dördüncü nəsil mobil rabitə şəbəkəsinin istifadəyə verilməsi də bu sahədə görülən işlərin davamıdır. 1996-cı ildən başlayaraq ötən dövr ərzində 22 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, 200-dən çox ümumtəhsil müəssisəsi tikilib və ya yenidən qurulub, təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası gücləndirilib. Muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərində 1 yanvar 1996-cı il tarixdə 1 dəst kompüterdən 4050 şagird istifadə etmişdirsə, hazırda hər 10 şagird bir dəst kompüterlə təmin olunub. Ümumtəhsil məktəblərində istifadədə olan 4925 dəst kompüterin 4357-si və ya 88,5 faizi internetə qoşulub, təhsilin keyfiyyətlə aparılması məqsədilə 600-dən çox elektron lövhə quraşdırılıb. Əhalinin həyat və məişət şəraitinin yaxşılaşması, cəmiyyətin əsas özəyi kimi ailənin dövlətin xüsusi himayəsində olması demoqrafik proseslərə müsbət təsir göstərib, əhali artımının dinamikliyi təmin edilib. Belə ki, muxtar respublika əhalisinin sayı 1995-ci ilin sonu ilə müqayisədə 118 min nəfər artaraq 1 yanvar 2019-cu il tarixə 456 min nəfəri ötüb. 
Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin şöbə müdiri Mircavid Tağızadə, Dövlət Statistika Komitəsinin şöbə müdiri Rza Tağıyev və “Ləzzət Qida Sənaye” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru Teymur Rzayev çıxış edərək muxtar respublikanın muxtariyyət illərində qazandığı uğurlardan, iqtisadiyyatın və sahibkarlığın inkişafından bəhs ediblər. 
Sonda muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişaf göstəriciləri, müəssisələr və istehsal olunan məhsullar haqqında sərgiyə baxış olub.

 
 

Sertifikatlar təqdim olunub

PrintE-mail

Nəşr edilib 06.04.2019

Aprelin 3-də Naxçıvan Biznes Mərkəzində “İqtisadi siyasətə təsir təhlillərinin qiymətləndirilməsi” mövzusu üzrə təşkil olunmuş seminar öz işini yekunlaşdırıb. 
Seminar iştirakçılarına sertifikatların təqdim olunması mərasimində çıxış edən Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru, iqtisad elmləri doktoru, professor Vilayət Vəliyev bildirib ki, bu tədbirdə iştirak edən Naxçıvan Dövlət və “Naxçıvan” universitetlərinin iqtisadçı müəllim tələbələrindən ibarət 100-dən artıq iştirakçıya müasir iqtisadiyyatın aktual problemlərindən olan sahələrarası əlaqələrin təhlili və qiymətləndirilməsi, iqtisadiyyatın tarazlı inkişafına təsirlərin təhlili, makro­iqtisadi təsirlərin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması, investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, biznes planların tərtibi, investisiyaların səmərəlilik göstəricilərinin müəyyən edilməsi mövzularında çıxışlar təqdim olunub, onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. O, keçirilən seminarın Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatı üçün faydalı olacağına əmin olduğunu bildirərək, iştirakçılara gələcək təhsildə və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə elmi tədqiqatlarda uğurlar arzulayıb.

Əli CABBAROV

 
 

Meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı kənd təsərrüfatında əsas istiqamətlərdəndir

PrintE-mail

Nəşr edilib 05.04.2019

Son illərdə kənd təsərrüfatının inkişafında daha çox diqqəti cəlb edən istiqamətlərdən biri meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə həyata keçirilən tədbirlərdir. Bu mənada, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 8 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş“2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” bundan əvvəl qəbul edilmiş eyniadlı proqramın davamı olmaqla yanaşı, həm də əhalinin keyfiyyətli meyvə və tərəvəz məhsulları ilə təminatına imkan verib. Dövlət proqramında qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası ötən ildə də davam etdirilib.

Meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafında vacib məsələlərdən biri əkin sahələrinin və ya yaşıllıqların suvarma suyu ilə təminatıdır. Ötən il bu sahədə bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. Belə ki, Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndi ərazisində 616 hektar sahəni əhatə edən qapalı suvarma şəbəkəsinin tikintisi başa çatdırılıb. Yaşıllıqların suvarılması üçün Şərur, Babək, Culfa, Şahbuz, Ordubad, Sədərək və Kəngərli rayonları ərazilərində müxtəlif diametrli borularla, ümumilikdə, 47 kilometr suvarma xətti çəkilib, mövcud suvarma xətləri təmir edilib. Digər tərəfdən, torpaq mülkiyyətçilərinə dövlət maliyyə dəstəyinin göstərilməsi də meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafına öz təsirini göstərib. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, ötən il də sahibkarlara güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi davam etdirilib. Xüsusilə yeni üzüm bağlarının salınmasında verilən kreditlərin rolu böyük olub. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə, Sahibkar­lığın İnkişafı Fondunun vəsaiti hesabına muxtar respublika üzrə üzümçülüyün inkişaf etdirilməsi məqsədilə 8 layihənin maliyyələşdirilməsinə 179 min manat, 66 layihə üzrə meyvəçilik təsərrüfatlarının yaradılmasına 1 milyon 343 min 100 manat həcmində dövlət maliyyə dəstəyi göstərilib. Eyni zamanda 2018-ci ildə meyvə-tərəvəz məhsullarının tədarükü məqsədilə Şərur və Ordubad rayonlarında fəaliyyət göstərən 2 sahibkara 90 min manatlıq dövlət maliyyə dəstəyi göstərilib. Ümumilikdə, ötən il ərzində muxtar respublika ərazisində 203,3 hektar sahədə meyvə bağları salınıb, 225 min 329 üzüm və meyvə tingi əkilib.

Son illərdə meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişaf etdirilməsi sahəsində görülən işlərdən biri də əhalini ilin bütün fəsillərində meyvə və tərəvəz məhsulları ilə təmin etmək məqsədilə yeni soyuducu anbarların yaradılmasıdır. Qeyd edək ki, ötən il bu amil də diqqət mərkəzində saxlanılıb, bu məqsədlə Şərur rayonunda 1 istixana təsərrüfatı yaradılıb, 1 istixana təsərrüfatının fəaliyyəti genişləndirilib. Şərur rayonunun Yuxarı Aralıq və Babək rayonunun Nehrəm kəndlərinin hər birində bir soyuducu anbarın yaradılması, Şərur rayonunun Cəlilkənd və Sərxanlı kənd­lərinin hər birində bir soyuducu anbarın genişləndirilməsi davam etdirilib. Ümumilikdə, bu sahədə görülmüş işlərin nəticəsidir ki, 2018-ci ildə meyvə tədarükü bir il öncəyə nisbətən 5,4 faiz, tərəvəz tədarükü isə 1,1 faiz artıb. Eyni zamanda bunu da vurğulamaq lazımdır ki, ötən il digər sahələrlə müqayisədə ən böyük artım kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında qeydə alınıb. Belə ki, 2018-ci ildə muxtar respublikada bir il öncəyə nisbətən 4,4 faiz çox, yəni 480 milyon 21 min 200 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunub. Bu məqamda xatırladaq ki, 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında 15 milyon 145 min 600 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib. Bu, 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,3 faiz çoxdur. 
Təbii ki, “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Pro­qramı”nın icrası muxtar respublika əhalisinin meyvə və tərəvəz məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına təmin edilməsi ilə yanaşı, tələbatdan artıq mövsümi məhsulların ixracına da geniş imkanlar yaradıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2018-ci ildə muxtar respublikadan 101 milyon 781 min 300 ABŞ dolları dəyərində kənd təsərrüfatı, o cümlədən meyvə və tərəvəz məhsulları ixrac olunub. Buradan isə o qənaətə gəlmək mümkündür ki, muxtar respublikamız artıq yerli və keyfiyyətli meyvə-tərəvəz məhsullarının ixrac potensialına malikdir və yaxın gələcəkdə Naxçıvanın yerli kənd təsərrüfatı məhsulları xarici bazarda özünə daha böyük istehlakçı kütləsi cəlb edəcək. Bu isə meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin muxtar respublikanın kənd təsərrüfatı sahəsində mühüm rola malik olduğunu göstərir.


Səbuhi HƏSƏNOV

 
 

İqtisadi təhlil məsələləri üzrə seminar işə başlayıb

PrintE-mail

Nəşr edilib 04.04.2019

Aprelin 3-də Naxçıvan Biznes Mərkəzində “İqtisadi siyasətə təsir təhlillərinin qiymətləndirilməsi” mövzusu üzrə seminar öz işinə başlayıb. “Potensialın artırılması platforması” çərçivəsində Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu və Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə üç gün ərzində keçiriləcək bu seminar Naxçıvan Dövlət Universiteti və “Naxçıvan” Universitetinin müəllim və tələbələri üçün nəzərdə tutulub.
Seminarın açılışında çıxış edən Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru, iqtisad elmləri doktoru, professor Vilayət Vəliyev qeyd edib ki, bu tədbirin məqsədi gələcəyin iqtisadçı mütəxəssisləri olacaq tələbələrdə sahələrarası əlaqələrin təhlili və qiymətləndirilməsi üzrə müasir dünya iqtisadiyyatında tətbiq olunan bilik və bacarıqların formalaşdırılmasıdır. O bildirib ki, rəhbərlik etdiyi qurumun əməkdaşları bu istiqamətdə müxtəlif yerlərdə seminarlar təşkil etməklə müasir Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının gələcək dövr üçün iqtisadi modelləşdirilməsi üzrə zəruri olan nəzəri biliklərin və praktik bacarıqların çatdırılmasında mühüm təcrübə qazanıblar. Seminardan gözlənilən nəticə ilk olaraq ölkə iqtisadiyyatında sahələrarası əlaqələrin təkmilləşdirilməsi üçün analitik imkanların səfərbər olunması, bu istiqamətdə elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasıdır.

Seminarda iştirak edən Naxçıvan Dövlət və “Naxçıvan” universitetlərinin professor-müəllim heyətinə, magistr və tələbələrinə iqtisadiyyatın bir sıra sahələri üzrə təhlillərin aparılması, makroiqtisadi təsirlərin qiymətləndirilməsi və gələcəyə doğru proqnozlaşdırmalar üzrə proqram təminatının təqdim olunması onların iqtisadi təhlillərin aparılması sahəsində təcrübə qazanmalarına imkan verəcək. Mütəxəssis qeyd edib ki, seminar çərçivəsində iştirakçılara, həmçinin investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi, biznes planların tərtibi, risklərin müəyyən edilməsi, davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyat formalaşdırılması məsələləri üzrə də çıxışlar təqdim olunacaqdır. Bütün bunlar isə müasir Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatı üçün olduqca aktual olan məsələlərdəndir.

Əli CABBAROV

 
 

Page 1 of 22

Joomla 1.5