Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı İqtisаdiyyat Nаzirliyinin 2019-cu ildə fəаliyyəti hаqqındа

H Е S А B А T

   Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrası çərçivəsində muxtar respublika iqtisadiyyatının davamlı inkişafının təmin edilməsi, yerli resurs və xammalla işləyən, ixrac qabiliyyətli məhsullar istehsal edən sahələrin yaradılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilmiş, 75 istehsal sahəsinin yaradılması başa çatdırılmış, mineral su istehsalı, qaynaq çubuğu, plastik səbət, xalça toxuma, yun və boyaq bitkilərinin tədarükü, süd emalı, heyvandarlıq, arıçılıq təsərrüfatları, istixana, soyuducu anbar və müxtəlif xidmətlər üzrə 62 sahənin yaradılması davam etdirilmişdir.

Ətraflı: Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı...

Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı İqtisаdiyyat Nаzirliyinin 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları ərzində fəаliyyəti hаqqındа

 H Е S А B А T

     2019-cu ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublika iqtisadiyyatının davamlı inkişafının təmin edilməsi, yerli resurs və xammalla işləyən, ixrac qabiliyyətli məhsullar istehsal edən sahələrin yaradılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilmiş, heyvandarlıq, istixana təsərrüfatları, soyuducu anbar olmaqla 9 istehsal sahəsinin yaradılması başa çatdırılmış, yeni mineral su istehsalı, qaynaq çubuğu, plastik səbət, xalça toxuma, yun və boyaq bitkilərinin tədarükü, heyvandarlıq, süd emalı, arıçılıq təsərrüfatları, istixana, soyuducu anbar və müxtəlif xidmətlər üzrə 34 sahənin yaradılması davam etdirilmişdir.

Ətraflı: Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı...

Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı İqtisаdiyyat Nаzirliyi tərəfindən 2018-ci il ərzində görülən işlər haqqında

H Е S А B А T

2018-ci ildə muxtar respublika iqtisadiyyatının davamlı inkişafının təmin edilməsi, yerli resurs və xammalla işləyən, ixrac qabiliyyətli məhsullar istehsal edən müəssisələrin yaradılması istiqamətində tədbirlər görülmüş, 50 istehsal və xidmət sahəsi istifadəyə verilmiş, 18 layihənin icrası davam etdirilir.

2018-ci ildə muxtar respublikada 383 növdə məhsul istehsal olunmuşdur. 350 növdə məhsula olan tələbat yerli istehsal hesabına ödənilir ki, bu da yerli istehsalın xüsusi çəkisinin artması hesabına olmuşdur.

Ətraflı: Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı...

Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı İqtisаdiyyat Nаzirliyinin 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində fəаliyyəti hаqqındа

H Е S А B А T

Muхtаr rеspublikа iqtisаdiyyаtının bütün sаhələri 2018-ci ilin ötən dövrü ərzində yüksək nаiliyyətlərlə əlаmətdаr оlmuş, makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmış, özəl bölmənin inkişafına əlverişli mühit yaradılmışdır.

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrası cari ilin 6 ayı ərzində də nəticəsiz qalmamış, muхtаr rеspublikаdа iqtisаdiyyаtın bütün sаhələrində dövlət mаliyyə və özəl investisiya hesabına qızıl-gümüş zinət əşyaları, plastik boru, profil və aksesuarların, istixana kompleksi, heyvandarlıq, arıçılıq, quşçuluq, balıqçılıq təsərrüfatları olmaqla 25 layihə üzrə istehsal sahəsi istifadəyə verilmişdir. Yeni yaradılan bu müəssisələr hesabına 272 iş yeri açılmışdır.

Ətraflı: Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı...