“Startap” pasportunun verilməsi Qaydaları” təsdiq edilib

 

“Startap” pasportunun verilməsi Qaydaları” təsdiq olunub.

Nazirlər Kabineti “İnnovativ layihələrin ictimaiyyət üçün açıq reyestrinin aparılması və “Startap” pasportunun verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Qərar qəbul edib.

Qərara əsasən, “İnnovativ layihələrin ictimaiyyət üçün açıq reyestrinin aparılması və “Startap” pasportunun verilməsi Qaydaları” təsdiq edilib. Bu qaydalar innovativ layihələrin, yəni iqtisadi və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədilə elmi tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin və onların nəticələrinin tətbiqi əsasında yeni və ya təkmilləşdirilmiş mal (iş, xidmət), texnoloji proses yaradılmasına və yerinə yetirilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyətlə bağlı olan layihələrlə əlaqədar ictimaiyyət üçün açıq məlumatların əks olunduğu reyestrinin aparılması qaydasını müəyyən edir. Reyestrin aparılmasının məqsədi ölkədə mövcud olan innovativ layihələrin mərkəzləşdirilmiş açıq məlumat bazasını yaratmaqla, ictimaiyyətin həmin məlumat bazasından şəffaf, çevik və səmərəli istifadəsinin təmin edilməsidir.

Reyestrin formalaşdırılması və aparılması Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Reyestrin operatoru daxil edilmiş məlumatların elektron informasiya ehtiyatında ümumi istifadə üçün açıq şəkildə yerləşdirilməsini təmin edir, layihələrin qeydiyyata alınması və qeydiyyatının ləğv edilməsinin elektron formada təşkili və idarə olunmasını həyata keçirir. Həmçinin reyestrdə qeydiyyatdan keçən ərizəçilərə “Startap” pasportu verir, daxil edilmiş layihələrə dair məlumatların arxivləşdirilməsini və saxlanılmasını təşkil edir. O cümlədə reyestrin dayanıqlı, fasiləsiz və təhlükəsiz fəaliyyətini təmin edir.

Reyestrə məlumatlar rezident hüquqi və fiziki şəxslərin müraciəti əsasında daxil edilir. Reyestrə məlumatlar “ASAN login” sistemi vasitəsilə giriş etdikdən sonra təqdim edilir. Qeydiyyat zamanı təqdim edilən məlumatlarla yanaşı, aşağıdakı məlumatlar göstərilir:

- ərizəçinin əlaqə məlumatları (faktiki ünvan, telefon və elektron poçt)

- layihə haqqında məlumat.

Reyestrə daxil edilmiş layihələrə vahid və reyestrdə təkrarolunmayan 12 rəqəmdən ibarət qeydiyyat nömrəsi verilir. Daxil edilmiş layihənin qeydiyyatı ləğv edildikdə, onun qeydiyyat nömrəsi silinmir, başqasına verilmir və bu barədə reyestrdə qeyd aparılır.

Layihələri barəsində məlumatlar reyestrə daxil edilmiş ərizəçilərə elektron informasiya ehtiyatı vasitəsilə reyestrin operatoru tərəfindən elektron sənəd formasında “Startap” pasportu verilir. Ərizəçinin istəyi əsasında 5 iş günü müddətində, “Startap” pasportu ərizəçiyə kağız daşıyıcıda imzalı və möhürlü formada da təqdim edilir. “Startap” pasportu reyestrdə müvafiq qeydin həyata keçirildiyi tarixdən müddətsiz verilir. “Startap” pasportunda aşağıdakı məlumatlar əks olunur:

- layihənin reyestrdə qeydiyyat nömrəsi

- layihənin təmsilçisi haqqında məlumat

- layihənin adı və növü.

Reyestr qeydi ləğv edildikdə “Startap” pasportu qüvvədən düşür.

AZƏRTAC