Qanunlar

 “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

• “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 Özəlləşdiriləcək dövlət əmlakının (müəssisələrinin) 2019-cu il 1 mart tarixinə mövcud olan əmlak və torpaq vergiləri üzrə borclarının tənzimlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 Maliyyə-sənaye qrupları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 İcarə haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

 Lisenziyalar və icazələr haqqında  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 Təbii inhisarlar haqqında  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 İnvestisiya fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 Yeyinti məhsulları haqqında   AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 • Xarici investisiyanın qorunması haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 Antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

• Qrant haqqında  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

• Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU

• Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

• Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

• Dövlət qulluğu haqqında  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

• Antiinhisar fəaliyyəti haqqında  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU