Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin qəbul günləri

 

Nazir : Əliyev Tapdıq Vaqif oğlu  

Hər ayın 2-ci və 4-cü cümə günü 10:00-13:00  14:00-17:00